ดอยสุเทพ

  • Print

ชมความงาม ของตัวเมืองเชียงใหม่และไหว้สักการะ พระธาตุดอยสุเทพ รวมถึงพระตำหนักภูพิงค์ และบ้านม้งดอยปุย