•                                            2
  •                                             3
  •                                             4
  •                                             ppvan

โปรแกรมแนะนำดอยอินทนนท์ -น้ำตกวชิรธาร-พระธาตุดอยอินทนนท์-จุดชมวิวสูงสุดแดนสยาม-ตลาดม้งบ้านขุนกลาง-ชมบ้านกะเหลี่ยงพร้องงานฝีมือ (ทริปราคา2500รวมน่ำมัน ครับ)