เชียงราย 1 วันไปกลับ แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-วัดร่องขุ่นชม ความงามศิลปะต่างๆภายในวัด-สามเหลี่ยมทองคำ ข้ามฝั่งลาว- อาหารแบบบุปเฟ่(180บาท/คน)-ตลากท่าขี้หล็ก แม่สาย-บ้านกะเหลี่ยงคอยาว(ตั๋ว 200คน) ราคารวมน้ำมัน  3900/วัน

1451524 215635578608163 605309446 n