เที่ยวชมเมือง

  • Print

เที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ สถานที่สำคัญๆของเมืงเชียงใหม่ อาทิเช่น สามกษัตริย์ วัดเจย์ดีหลวง- วัดเชียงมั่น- ย่านนิมมาน-พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ เชียงใหม่-ไนซ์บาซ่าฯลฯ รวมน้ำมันราคา2000/วัน